VIXENCIA DAS RESTRICCIÓNS DEBIDAS A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA PROVOCADA POLA COVID-19.  HORARIO DE MISA E LÍMITE DE AFORO — DECRETO 8/2021 XUNTA DE GALICIA–