Eucaristía

A Eucaristía foinos dada por Cristo na Última Cea. É o memorial da súa morte e Resurrección. A través da oración e pola forza do Espírito Santo, os dóns (pan e viño) convírtense no Corpo e Sangue de Cristo.

No pan consagrado confesamos a presencia verdadeira e real de Xesucristo

A Eucaristía é o alimento espiritual para recorrer o camiño cristiá. Por iso necesitamos a Eucaristía continuamente. É o Sacramento da Comuñón, con Deus e cos irmáns.

A Eucaristía é a fonte e cúlmen de toda a vida e misión da Igrexa, e polo tanto, de cada cristiá.

Teléfono: 982 21 42 65

  • Horario:
    De luns a venres:

Mañás: 10:00
Tardes: 19:30

  • Sábados:

Tardes: 19:30

  • Domingos e festivos:

Mañás: 10:00/11:30/12:30
Tardes: 18:30