Cáritas parroquial

Cáritas parroquial

Cáritas é a dimensión o acción caritativa e social da Igrexa. A súa misión principal é a de promover o desarrollo integral das personas e dos pobos, especialmente dos máis pobres e excluidos.
Entre os seus valores está a caridad, como fundamento e identidad de dita acción, a centralidade da persoa, a verdade, a xustiza, a participación, a solidaridade, aausteridad, o espíritu de mellora e a transparencia.

Atención

Co desexo de facer real e concreta esta caridade, a nosa Parroquia conta con esta acción caritativa. Un grupo de voluntarios fan posible que cada xoves pola tarde se faga entrega de una pequena axuda ás familias que habitan dentro dos límites parroquias. Cada mes atendemos preta de 150 familias.

Recollida de alimentos

Para que cada xoves podamos facer entrega dunha bolsa de alimentos para as devanditas familias é necesaria a xenerosidade e solidaridade de todos. Por iso os días recollemos alimentos que poden ser depositados ou ben no despacho parroquial o ben no cesto que se atopa á entrada do interior da igrexa.

Teléfono: 982 21 42 65

  • Horario:
    De luns a venres:

Mañás: 10:00
Tardes: 19:30

  • Sábados:

Tardes: 19:30

  • Domingos e festivos:

Mañás: 10:00/11:30/12:30
Tardes: 18:30